Skolens profil

Midtskolen blev dannet i forbindelse med Faxe kommunes skolestrukturændring i 2012.

Vision

Midtskolen vil i samarbejde med forældrene arbejde for at udvikle eleverne til dygtige, socialt kompetente og livsduelige mennesker.
 

Værdigrundlag

I Midtskolen

  • Tror vi på fællesskabet som bærende enhed, hvortil alle – voksne og børn - forventes at bidrage og hvorfra alle kan suge næring

  • Skaber vi rammer og tilrettelægger processer med fokus på sundhed

  • Ser anerkendelse, respekt, ansvar, omsorg, tillid og åbenhed som væsentlige forudsætninger for trivsel

  • Udvikler vi skolen ved at inddrage viden udefra, tænke nyt, sætte mål og evaluere resultater

  • Har forældre og skole i fællesskab ambitioner om, at eleverne udvikler sig og bliver så dygtige, de kan.